Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

    Co to jest podłoga? Odpowiedź na to pytanie wydaje się banalna. Drążąc temat, należy zapytać: z ilu warstw składa się prawidłowo wykonana podłoga i jaka jest ich konfiguracja? To wiedzą tylko wtajemniczeni.
    Każdy użytkownik podłogi wymaga od wykonawcy, aby była ona silnie wytrzymała, trwała i estetycznie wykończona.
    Jak uzyskać te cechy młodzież kształcąca się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie dowiedziała się na szkoleniu technicznym w dniu 20 lutego 2019r., które przeprowadzili przedstawiciele firmy „BAUMIT”.

    Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem jastrychu, który oznacza podkład podłogowy zwany potocznie „wylewką” i stanowi warstwę podłogi i jest elementem konstrukcyjnym budynku. Jego zadanie to przeniesienie obciążeń oraz wyrównanie powierzchni przed położeniem finalnego materiału wykończeniowego posadzki, np. płytek podłogowych. Przedstawiona oferta produktowa firmy „BAUMIT” w postaci suchej mieszanki do zarobienia z wodą lub gotowych płyt, z całą pewnością zapewni właściwą użyteczność i trwałość podłogi.
    Wiedza teoretyczna to jednak za mało, aby w przyszłości tworzyć element wykończeniowy górnej części stropu. Kolejny etap szkolenia umożliwił uczniom sprawdzenie umiejętności praktycznego wykonania podkładów podłogowych. Został on poprzedzony omówieniem warunków przystąpienia do prac, takich jak:
• przygotowanie podłoża poprzez dokonanie oceny jego stanu, tj. równości, czystości, stabilności czy też wilgotności,
• wybór stosowanych narzędzi,
• określenie temperatury i wilgotności otoczenia.
    Po zakończonym szkoleniu młodzież nie kryła zadowolenia z nietypowej lekcji i chętnie odpowiadała na pytania. Prawidłowe wypowiedzi uczniów nagrodzone zostały firmowymi gadżetami.
ZAPAMIĘTAJ!
 Przestrzegaj reżimu technologicznego!
 Czytaj uważnie instrukcję przygotowania zaprawy podanej na opakowaniu!
 Nie „ulepszaj” wyrobów przez dodawanie piasku, cementu lub nadmiernej ilości wody!

 • DSC_0818
 • DSC_0819
 • DSC_0821
 • DSC_0824
 • DSC_0831
 • DSC_0832
 • DSC_0839
 • DSC_0846
 • DSC_0853
 • DSC_0859
 • DSC_0861
 • DSC_0866
 • DSC_0868
 • DSC_0873

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top