Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Dnia 27 lutego 2018 w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych odbyła się „Akademia Młodego Instalatora”  przeprowadzona przez pana Arkadiusza Świeraka z firmy „Kospel ”.  W szkoleniu uczestniczyły klasy II i III technik urządzeń sanitarnych oraz II i III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 Akademia mała na celu zapewnienie uczniom szkół technicznych, kształcącym się na kierunkach związanych z instalacjami sanitarnymi i grzewczymi, praktycznego kontaktu z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu techniki grzewczej.

 

Kospel jako producent podgrzewaczy wody, zasobników c.w.u. pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz elektrycznych kotłów c.o. w ramach współpracy ze szkołami branżowymi z całego kraju będzie m.in. prowadził wykłady, prezentacje oraz wspierał wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu. W ramach Akademii, specjaliści firmy Kospel, w merytoryczny, a jednocześnie ciekawy sposób, podzielili  się swoimi wieloletnimi doświadczeniami i fachową wiedzą.

Dziękujemy za pogłębienie wiedzy.

Justyna Demianko

kospel

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Scroll to top