Drukuj

Każda działalność człowieka wiąże się z pewnym ryzykiem, którego nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć.W wielu jednak przypadkach można mu przeciwdziałać. Dzieje się tak zwłaszcza przy pracach na wysokości.

Prawdą jest to, że przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniacych przed upadkiem. Trzeba zdawać sobie sprawę, że taki rodzaj pracy może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia i życia, a więc niezbędne jest dokonanie wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego.

Młodzież kształcąca się w zawodzie technik budownictwa oraz monter instalacji sanitarnych została zapoznana z urządzeniami i systemami produkowanymi przez firmę PROTEKT na szkoleniu technicznym, które przeprowadził p. Jacek Sosnowski w dniu 19 grudnia 2017r.

Uczniowie poznali środki ochrony zbiorowej, np. barierki, balustrady, pomosty zabezpieczające, siatki bezpieczeństwa oraz środki ochrony osobistej, np. pasa i szelki bezpieczeństwa, liny urządzeniem samozaciskowym. Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty zgodności oraz stosowane dopuszczenia.

 

ZAPAMIĘTAJ!

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ METODY ASEKURACYJNEJ ELIMINUJE RYZYKO UPADKU BĄDŹ W ZNACZNYM STOPNIU GO MINIMALIZUJE