Drukuj

Nabór do Technikum Budowlano-Geodezyjnego

Link do elektronicznego systemu rekrutacji


 

Rekrutacja do technikum 4-letniego - absolwenci gimnazjum

Podstawowe terminy rekrutacji (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  13 maja - 18 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 21 - 25 czerwca 2019r. do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  5 lipca 2019r. o godz. 10.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do technikum do 8 lipca 2019 r. do godz.16.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (o ile nie zostały wcześniej złożone), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu   do 10 lipca, do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca, godz. 10.00

Rekrutacja do technikum 5-letniego - absolwenci szkoły podstawowej

Podstawowe terminy rekrutacji (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  13 maja - 18 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 21 - 25 czerwca 2019r. do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  5 lipca 2019r. o godz. 10.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do technikum do 8 lipca 2019 r. do godz.16.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie zostały wcześniej złożone), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu   do 10 lipca, do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca, godz. 10.00