Drukuj

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku,  ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok zaprasza do złożenie ofert na dostawę książek do szkolnej biblioteki ZSB-G Białystok w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozstrzygnięcie postępowania

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wzór umowy