Drukuj

Treść ogłoszenia
Regulamin
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
Zał. nr 3 - Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości
Wzór umowy  


Wynik postępowania