Drukuj

logotypy20 grudnia 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu  „Technika dla natury” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni uczniowie klas II, uczący się na kierunkach:  technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik geodeta oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  We wrześniu 2019 roku 24 uczniów odbędzie miesięczną  praktykę zawodową w Hiszpanii! Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia oraz zdobycie nowych kompetencji zawodowych oraz umiejętności językowych. W okresie poprzedzającym wyjazd na staż, beneficjenci projektu będą uczestniczyć m.in. w kursie języka hiszpańskiego, języka angielskiego, certyfikowanych szkoleniach zawodowych związanych z tematyką praktyk u zagranicznego partnera.

Ale to nie wszystko! Podobne atrakcje czekają  obecnych PIERWSZOKLASISTÓW, którzy pod koniec 2019 roku wezmą udział w działaniach projektowych. Przed Wami okres wytężonej pracy, bo wysokie wyniki w nauce ułatwią Wam zdobycie wysokich lokat w rekrutacji na wyjazd. Powodzenia!