Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Z przyjemnością informujemy, że uczeń Marcel Karetko zajął I miejsce w kategorii E – pomysł ekologiczny w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, z pracą pod tytułem „SMOG, czyli "chmura" zanieczyszczeń”. Opiekunem pracy jest Pan Tomasz Rolak.

Gratulujemy serdecznie, życząc dalszych sukcesów!!!

Zgodnie ze zm. rozporządzenia MEN, autor pracy zakwalifikowanej do zawodów trzeciego stopnia (które w tym roku się nie odbędą) uzyskał tytuł Finalisty Olimpiady.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top