Drukuj

Dnia 20 września 2017 r. w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym uroczyście wręczono akty przyznające stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 oraz akty przyznające stypendia artystyczne i stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Wśród wyróżnionych stypendystów znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych. Stypendium  otrzymali:

 

Stypendium za innowacyjną myśl techniczną:

- Hubert Mitrosz III Z oraz Damian Rutkowski z klasy IIIG za pracę pod tytułem Miasto stawia na słońce – czyli wykorzystanie danych GiS do obliczenia potencjału solarnego budynków miejskich”  - praca pod kierunkiem mgr inż. Bogumiła Janiszewskiego oraz mgr inż. Tomasza Rolaka. Praca wygrała Ogólnopolską Olimpiadę Innowacji Technicznych w kategorii pomysł ekologiczny.

- Sebastian Wojciuk, Dominik Brzozowski absolwenci naszej szkoły za pracę pod tytułem "Nowoczesny układ do przeprowadzania szkoleń w zakresie OZE" - praca pod kierunkiem mgr inż. Tomasza Rolaka

Stypendium za wybitne wyniki w nauce:

Adrian Saczko z klasy III E - laureat XXX Olimpiady Budowlanej

Stypendium Artystyczne:

Adrianna Gierałtowska z klasy IIG - za uczestnictwo w paradach estradowych wraz z orkiestrą jako Mażoretka

Mamy nadzieję, że wysokie nagrody pieniężne zmotywują do dalszej pracy, nowych pomysłów  oraz zachęcą kolejnych uczniów do realizowania innowacyjnych pomysłów. Zapraszamy  wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wszystkich chętnych posiadających ciekawe pomysły, rozwiązania techniczne prosimy o zgłaszanie się do wychowawcy.

mgr inż. Bogumił Janiszewski

mgr inż. Tomasz Rolak