Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Ciężka praca popłaca!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. W ZSB-G taką osobą jest Jakub Kulesza z kl. 4Z, który dnia 13.01.2020r. otrzymał z rąk Ministra Edukacji Narodowej akt, upoważniający do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jakubowi życzymy dalszych sukcesów, a wszystkich uczniów zachęcamy do nauki, bo to się opłaca i daje wiele radości i satysfakcji!

 1 IMG 20200113 121439340

Resized 20200113 114438

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top