Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Nowy rok szkolny 2017/18 powitaliśmy MEDALEM „DILIGENTIAE – ZA PILNOŚĆ”. Przyznawany jest on nauczycielowi i uczniowi, którzy są wzorem postępowania w środowisku szkolnym, odznaczają się zaangażowaniem w środowisku lokalnym, a także bezinteresownością i otwarciem się na potrzeby innych ludzi.

5 września 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku medal ten odebrały Pani Małgorzata Święcka i uczennica Małgorzata Łapińska z klasy 3 H.
Obu paniom gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

 

20170905 131116

20170905 133451

20170905 133533

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top