Drukuj

6 września 2018 r. Prezydent  Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski uhonorował najzdolniejszą młodzież z  białostockich szkół. Akty stypendialne otrzymali także nasi uczniowie:

- za  wyniki  i  osiągnięcia w  nauce  - Daria Rożenko, Adrian Saczko

- za innowacyjną  myśl techniczną - Jakub Kulesza, Karol Szkiłądź

- w dziedzinie twórczości artystycznej -  Adrianna  Gierałtowska

Gratulujemy!

 

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych również nagradza najlepszych uczniów. W ramach projektu „Wiemy więcej, budujemy więcej” przyznawane jest stypendium dla szczególnie uzdolnionych, motywujące do pracy i samokształcenia. Przez kolejne miesiące będą otrzymywały je 24 osoby z naszej szkoły, które uzyskały najwyższą średnią ocen w ubiegłym roku szkolnym oraz brały udział w konkursach i olimpiadach.

Uczniowie będą mogli przeznaczyć środki finansowe na zakup komputera/laptopa ze specjalistycznym oprogramowaniem, kursy: językowe, przygotowujące do matury, Auto – Cad, rysunku, obsługi koparki, a także na zakup fachowej literatury. Opiekę nad stypendystami będą sprawować pedagog szkolny, doradca zawodowy, nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas. Naszym „najlepszym z najlepszych” GRATULUJEMY!

Więcej informacji dotyczących stypendium znaleźć można na stronie http://budujemy.zsbg.bialystok.pl/