Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Medal „Diligentiae – za pilność” to odznaczenie przyznawane przez prezydenta miasta najpilniejszym uczniom i ich nauczycielom, a swoją tradycją sięga roku 1767, kiedy to zostało ustanowione przez króla Stanisława Augusta.

3 września 2018r. na uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny to zaszczytne wyróżnienie z rąk Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymali Jakub Kulesza – uczeń klasy III Z oraz pani Sylwia Karczewska – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Gratulujemy!

 

Diligentiae 2

Diligentiae 3

Diligentiae 1

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top