Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Jakub Kulesza i Karol Szkiłądź uczniowie klasy II w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku to laureaci II miejsca etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2018 w kategorii U – usprawnienie softwerowo-techniczne. Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny i jej celem jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Praca, pt. „TOUCH IT! Czyli pomóż mi zobaczyć muzeum” porusza zagadnienia zwiedzania muzeów przez osoby niepełnosprawne. W opracowaniu pokazano, że można zbudować urządzenie tańsze i pozbawione wad, przewyższające funkcjonalnością istniejące rozwiązania. Projekt wskazuje również na korzyści ekonomiczne oraz zwiększenie zainteresowania ofertą obiektów kultury wyższej przez osoby niepełnosprawne.
Laureaci Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskują Indeksy wyższych uczelni.
Stworzenie układu z wykorzystaniem smartfonów zwiedzających odbyło się w trakcie zajęć prowadzonych przez nauczycieli szkoły mgr inż. Tomasza Rolaka i mgr inż. Bogumiła Janiszewskiego, realizując projekt ZIT BOF Miasta Białystok współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 „Wiemy więcej - budujemy więcej”.

Dyrektor szkoły mgr inż. Małgorzata Sutuła

ZSBG olimpiada

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top