Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Tradycyjnie 26 września młodzież ZSB-G i nauczyciele języków obcych aktywnie włączyli się w inicjatywę Rady Europy – Europejski Dzień Języków. Nauka języków obcych, wskazywanie na ich różnorodność, stwarza  narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. I to przekazujemy naszym uczniom na co dzień.

Czytaj więcej...

Uwaga !

Od poniedziałku 30 września obowiązuje nowy rozkład.

    Zgodnie z wieloletnią tradycją środowisko branży budowlanej, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami 25 września świętuje Dzień Budowlanych. W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość wprowadzająca uczniów klas pierwszych do grona osób zajmujących się na co dzień budownictwem. Przybliżyliśmy uczestnikom tematykę jaką będą zgłębiać w trakcie nauki w szkole, którą wybrali. Spotkanie to była nie tylko nauka, ale także zabawa, podczas której rywalizowały następujące klasy:
- w zawodzie technik budownictwa – Ia/4; Ia/5; Ib/5
- w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie – Ie/4 i Ie/5
- w zawodzie technik inżynierii sanitarnej – Ic/4 i Ic/5
- w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Iz/4 i Iz/5

Czytaj więcej...

W ramach realizacji projektu „Technika dla natury” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uczniowie klas III rozpoczęli praktykę zawodową w Sewilli. 

W okresie od 23 września do 18 października 2019 roku, 24 uczestników  będzie realizować praktykę w hiszpańskich firmach i przedsiębiorstwach. Oprócz obowiązków wynikających z odbywania praktyki czeka na nich mnóstwo atrakcji turystycznych, które będą realizowane popołudniami oraz w weekendy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy młodzież ZSB-G do udziału w IV-ej edycji Olimpiady Statystycznej.

Celem Olimpiady jest upowszechnienie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno–gospodarczych. W trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Etap szkolny odbędzie się 7 listopada 2019r.

Zapisy do udziału w olimpiadzie przyjmuje p. Renata Kowalko w sali 21.

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” to hasło tegorocznej kampanii „Sprzątanie Świata – Polska”, która odbywa się między 20 a 22 września. Chodzi m.in. o promowanie nieśmiecenia, a także propagowanie ograniczania powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Młodzież z ZSB-G ponownie włączyła się w tą tak ważną i potrzebną akcję. Dzisiaj - 20 września uczniowie klasy IC/5 posprzątali las na Pieczurkach. 

Czytaj więcej...

19 września 2019 r. w obecności dyrekcji i grona pedagogicznego absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów, uroczyście ślubowali na Sztandar Szkoły być wzorowymi uczniami i dobrymi Polakami.

A zaczęło się od powitania najmłodszych uczniów przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Darię Sorokę z klasy IV G. Ślubowanie, to również czas, w którym pierwszoklasiści mieli okazję poznać historię szkoły oraz dowiedzieć się, kim był Stefan Władysław Bryła i dlaczego został patronem naszej szkoły. Dyrektor Szkoły Małgorzata Sutuła życzyła młodzieży samych sukcesów i dotrzymania przyrzeczeń złożonych podczas ślubowania. Na zakończenie uroczystości Gabriela Tomaszewska z klasy II Z zaśpiewała piosenkę Marka Grechuty „Dni, których nie znamy”, a na gitarze akompaniował Karol Sikorski z klasy III Z.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top