Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

„Jak nie my, to kto?”  - to tegoroczne hasło obchodów 73 rocznicy Święta Szkoły.      

15 grudnia jak co roku obchodziliśmy rocznicę powołania Naszej Szkoły. W tym roku uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu wspaniałych gości, m.in. Prezydent Miasta Białegostoku – Pan Tadeusz Truskolaski.

Czytaj więcej...

Ambasada USA oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zapraszają uczniów klas II liceum lub III technikum zainteresowanych studiami w USA do udziału w Programie Doradczym Education USA Poland.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Rekrutacja trwa do 7 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

Do 18.12.2017 r. - poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania

Do 8.01.2018 r. - poinformowanie uczniów (rodziców na ich prośbę) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca działania związane z 2-letnią realizacją projektu „Praktyka zawodowa za granicą  drogą do europejskiego rynku pracy” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER ) odbyła się 5 grudnia 2017 r. 

Czytaj więcej...

Za nami zmagania szkolnego etapu II edycji Olimpiady Statystycznej. 1 grudnia o godzinie 9.00 przystąpiło do niego 9 uczniów ZSB-G. Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu on-line, który składał się z trzech części. W sumie można było uzyskać 50 punktów.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top