Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Ambasada USA oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zapraszają uczniów klas II liceum lub III technikum zainteresowanych studiami w USA do udziału w Programie Doradczym Education USA Poland.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Rekrutacja trwa do 7 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

Do 18.12.2017 r. - poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania

Do 8.01.2018 r. - poinformowanie uczniów (rodziców na ich prośbę) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca działania związane z 2-letnią realizacją projektu „Praktyka zawodowa za granicą  drogą do europejskiego rynku pracy” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER ) odbyła się 5 grudnia 2017 r. 

Czytaj więcej...

Za nami zmagania szkolnego etapu II edycji Olimpiady Statystycznej. 1 grudnia o godzinie 9.00 przystąpiło do niego 9 uczniów ZSB-G. Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu on-line, który składał się z trzech części. W sumie można było uzyskać 50 punktów.

Czytaj więcej...

3 grudnia mija 74-ta rocznica śmierci patrona szkoły Stefana Władysława Bryły. Podczas okupacji hitlerowskiej Stefan Bryła prowadził tajne nauczanie. W swojej posiadłości pod Warszawą pomagał ukrywać się wielu osobom. Niemcy aresztowali go 17 listopada 1943 roku . Profesor Stefan Bryła został rozstrzelany 3 grudnia 1943 roku w gronie 67 zakładników -  uczestników ruchu oporu pod murem zajezdni tramwajowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie.

Dnia  5 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej odbędzie się konferencja podsumowująca działania związane z 2-letnią realizacją projektu „Praktyka zawodowa za granicą  drogą do europejskiego rynku pracy” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Czytaj więcej...
Zmiana  organizacji ruchu!
Informujemy, że dojazd do szkoły możliwy jest tylko ulicą Słonimską, od strony Urzędu Miasta. Skrzyżowanie ulicy Dobrej ze Słonimską jest aktualnie w przebudowie.
Dyrekcja ZSBG

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowano-Geodezyjnych informuje, że inspektorem ochrony danych od dnia 25 maja 2018 r. jest Pani Aleksandra Kulikowska, tel. 735 122 233

Scroll to top