Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

3 grudnia mija 74-ta rocznica śmierci patrona szkoły Stefana Władysława Bryły. Podczas okupacji hitlerowskiej Stefan Bryła prowadził tajne nauczanie. W swojej posiadłości pod Warszawą pomagał ukrywać się wielu osobom. Niemcy aresztowali go 17 listopada 1943 roku . Profesor Stefan Bryła został rozstrzelany 3 grudnia 1943 roku w gronie 67 zakładników -  uczestników ruchu oporu pod murem zajezdni tramwajowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie.

Dnia  5 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej odbędzie się konferencja podsumowująca działania związane z 2-letnią realizacją projektu „Praktyka zawodowa za granicą  drogą do europejskiego rynku pracy” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Czytaj więcej...
Zmiana  organizacji ruchu!
Informujemy, że dojazd do szkoły możliwy jest tylko ulicą Słonimską, od strony Urzędu Miasta. Skrzyżowanie ulicy Dobrej ze Słonimską jest aktualnie w przebudowie.
Dyrekcja ZSBG

28 listopada 2017 r. zapraszamy Rodziców na spotkania  z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami wg harmonogramu:

kl. II, III – godz. 17.15 -  spotkanie z dyrekcją na sali gimnastycznej, wystąpienie Pani Agaty Niemczynowicz na temat bezpieczeństwa w sieci, następnie spotkania z wychowawcami (wykaz sal poniżej)

kl. I, IV – godz. 17.00 spotkania z wychowawcami w salach

godz. 17.30 – 19.30 konsultacje z nauczycielami dla rodziców

Czytaj więcej...

ORGANIZACJA EGZAMINU

  1.  Pierwsze 4 godziny lekcyjne odbywają się zgodnie z rozkładem.
  2. Na salę egzaminacyjną uczniowie przychodzą tylko z niezbędnymi przyborami, plecaki i torby zostawiają w szatni.
  3. Po zakończonym egzaminie uczniowie idą do domu.
  4. Na wszystkich egzaminach obowiązują procedury egzaminu maturalnego. Informacja na stronie internetowej szkoły, OKE lub CKE ( min. czarny długopis na wszystkich egzaminach, kalkulator prosty, linijka, cyrkiel na egzaminie z matematyki, zakaz posiadania telefonów komórkowych itd.)
Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top