Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Do 18.12.2017 r. - poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania

Do 8.01.2018 r. - poinformowanie uczniów (rodziców na ich prośbę) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania

 

Do 15.01.2018 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych

Do 15.01.2018 r. - złożenie podań o egzaminy klasyfikacyjne (do godz. 15.00)

16.01.2018 r. - klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (godz. 16.10)

17.01.2018 r. - wywiadówki w kl. I i II, godz. 17.30

18.01.2018 r. - wywiadówki w kl. III i IV, godz. 17.30

18.01.2018 r. - apel podsumowujący klasyfikację śródroczną

19.01. 2018 r. - rada podsumowująca I okres, godz. 14.30

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top