Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Dnia  5 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej odbędzie się konferencja podsumowująca działania związane z 2-letnią realizacją projektu „Praktyka zawodowa za granicą  drogą do europejskiego rynku pracy” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Udział w konferencji wezmą beneficjenci projektu, tj. uczniowie klas IV b, IV z, III a, III b, III e, III z oraz uczniowie z klas I a, b, e i I z. Zostaną oni objęci szkoleniem, podczas którego uczestnicy projektu podzielą się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas praktyk zagranicznych.

Data:

5 grudnia 2017, godzina 9.00

Miejsce konferencji:

Sala lustrzana

Udział osób:

Dyrekcja szkoły

Nauczyciele, goście

Uczestnicy projektu – 48 osób + opiekunowie

Uczniowie klasy I a, b, e, I z, I c (s)

Przebieg konferencji

9.00-11.00

1.Oficjalne otwarcie – wystąpienie Pani Dyrektor

2.Przedstawienie najważniejszych działań związanych z 2-letnią realizacją zadań projektowych – koordynator  projektu Marta Żołądkowska

3.Pokaz filmu/prezentacji multimedialnej – uczestnicy projektu

4.Wręczenie dokumentów: Europass Mobilność, Certyfikaty

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.45 – 15.00

Szkolenie zawodowe

W trakcie szkolenia przewidziano zwiedzenie wystawy związanej z przebiegiem praktyk

Szkolenia zawodowe

(sala zajęć praktycznych)

Prowadzący szkolenie – uczniowie uczestniczący w projekcie (klasa III a, III b, III e, III z)

OZE – „ Instalacje sanitarno-klimatyzacyjne

odbiorcy: uczniowie klas I z - 30 osób

Opiekun T. Rolak oraz nauczyciele mający zajęcia z klasą I z

miejsce szkolenia: sala 013

TB – „Systemy suchej zabudowy”

odbiorcy: uczniowie klasy I a, b, e - 30 osób

Opiekun: B. Białobrzeska

miejsce szkolenia: sala 205

Promocja projektu

Prezentacja efektów:

Galeria prezentująca rezultaty projektu - korytarz obok sali 102

Stoisko z materiałami i informacjami związanymi z praktyką zagraniczną

Rozpowszechnienie materiałów tj. słowników, zakładek, ulotek itp. związanych z tematyką praktyk zagranicznych /szkolenia

Pakiet promocyjny dla uczestników projektu i gadżety dla uczestników konferencji

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top