Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

28 listopada 2017 r. zapraszamy Rodziców na spotkania  z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami wg harmonogramu:

kl. II, III – godz. 17.15 -  spotkanie z dyrekcją na sali gimnastycznej, wystąpienie Pani Agaty Niemczynowicz na temat bezpieczeństwa w sieci, następnie spotkania z wychowawcami (wykaz sal poniżej)

kl. I, IV – godz. 17.00 spotkania z wychowawcami w salach

godz. 17.30 – 19.30 konsultacje z nauczycielami dla rodziców

 

Wykaz sal na spotkania z wychowawcami:

Klasa

Wychowawca

sala

II a

mgr Małgorzata Rząca

118

II b

mgr Marta Żołądkowska

202

II e

mgr inż. Tomasz Rolak

104

II g

mgr Marzena Sikorska

105

II h

mgr Dorota Puciłowska

4

II c

mgr Ewa Sieśkiewicz

119

II z

mgr inż. Ewa Korbut-Papciak

115

 

Klasa

Wychowawca

sala

III a

mgr Sylwia Karczewska

210

III b

mgr inż. Agnieszka Sujeta

117

III e

mgr Renata Kowalko

21

III d

mgr Agnieszka Karpiesiuk

101

III g

mgr inż. Małgorzata Wilczewska

19

III h

mgr Joanna Chrapowicka

9

III s

mgr Paweł Klim

116

III z

mgr Krystyna Sadowska

103

 

Klasa

Wychowawca

sala

I a

mgr inż. Maciej Stefanowicz

117

I b

mgr inż. Małgorzata Radziszewska

104

I e

mgr Marek Żmujdzin

208

I c

mgr Piotr Grzybko

101

I g

mgr Marta Piekarska /mgr U. Zdanowicz

19

I z

mgr Katarzyna Matwiejuk

21

 

Klasa

Wychowawca

sala

IV a

mgr inż. arch. Igor Balejko

106

IV b

mgr Wioleta Fedorowicz

118

IV d

mgr inż. Katarzyna Sztabińska

01

IV g

mgr inż. Grzegorz Pawełko

116

IV h

mgr Dorota Cyrulik

37

IV s

mgr inż. Anna Rudzińska

115

IV z

mgr Sylwia Raciborska

210

 

Konsultacje nauczycieli dla rodziców:

Lp.

Nauczyciele przedmiotów

sala

1

j. polski, WOK

p. nauczycielski

2

matematyka, fizyka, biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia

14

3

j. obce

209

4

WOS, historia

świetlica

5

przedmioty zawodowe geodezyjne, drogowe

01

6

przedmioty zawodowe sanitarne, OZE

112

7

przedmioty zawodowe budowlane

111

8

wychowanie fizyczne

p. nauczycielski wf

9

religia

1

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top