Drukuj

„Lekcja  historii. Drogi do Niepodległej”- pod takim hasłem upamiętniliśmy jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów. Wiele pokoleń czekało na ten dzień, który nadszedł w listopadzie 1918 roku po zakończeniu I wojny światowej, kiedy to mocarstwa rozbiorowe stanęły do walki ze sobą, poniosły klęskę, która skutkowała powstaniem Polski…. Naszej Niepodległej.

 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Podczas jego corocznych obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.   

Przygotowany   przez młodzież montaż słowno-muzyczny był ciekawą  lekcją patriotyzmu, na której przypomnieliśmy  postacie historyczne, pokazujące swoim życiem, jak ważne jest umiłowanie ojczyzny. Najważniejszym zaś przekazem płynącym z wystąpienia uczniów był fakt, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, a o dobro ojczyzny trzeba dbać każdego dnia.