Drukuj

1. Do 20.05.2022r. poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz rocznej nagannej ocenie zachowania.

2. 20.05.2022r. (piątek) – zebrania z rodzicami/opiekunami uczniów, godz. 16.30 – kl. I i II, godz. 17.30 – kl. III.

3. Do 07.06.2022r. poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów oraz rocznej ocenie zachowania.

4. Do 14.06.2022r. do godz. 15.00 (wtorek)  wystawienie ocen rocznych.

5. Do 15.06.2022r. do godz.12.00  złożenie w sekretariacie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe, powtarzanie klasy.

6. Roczne (klasyfikacyjne) posiedzenie Rady Pedagogicznej – 20.06.2022r. (poniedziałek)  godz. 15.20 (sala konferencyjna CKZ)

7. Rada podsumowująca rok szkolny 2021/2022  - 23.06.2022r. (czwartek), godz.13.00 (sala konferencyjna CKZ)

8. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – 24 czerwca 2022r. godz. 9.00 (sala gimnastyczna)