Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Egzaminy poprawkowe z następujących przedmiotów odbędą się w dniach:

25.08.2021r. godz. 9.00

- budownictwo ogólne,

- technologia robót wykończeniowych w budownictwie,

- matematyka,

- technologia murarstwa i tynkarstwa,

- kosztorysowanie w budownictwie,

- fizyka,

- nadzór procesu inwestycyjnego,

- organizacja robót budowlanych

 26.08.2021r. godz. 9.00

- język polski,

- dokumentacja kosztorysowa i przetargowa,

- dokumentowanie inwestycji,

 

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie w dniu 24.08.2021r.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top