Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

1. 25.06.2021r. godz. 9.00 sala konferencyjna CKZ (s.14E) - uczestniczą uczniowie, którzy otrzymują świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrodzeni (w tym stypendia, oprócz unijnych).
2. Pozostała młodzież uczestniczy w spotkaniach z wychowawcami w salach wg wykazu:

Klasa

Wychowawca

sala

I a

mgr Dorota Puciłowska

4

I e

mgr Ewa Sieśkiewicz

119

I z

mgr inż. Ewa Korbut-Papciak

115

I f

mgr inż. Justyna Demianko

206E

I g

mgr Joanna Wasilewska

9

II a/5

mgr Sylwia Karczewska

14

II b/5

mgr inż. Agnieszka Sujeta

106

II e/5

mgr Katarzyna Półtorak

116

II c/5

mgr Elżbieta Cybulińska

202

II g/5

mgr inż. Małgorzata Wilczewska

102

II z/5

mgr Agnieszka Karpiesiuk

101

II a/4

mgr Paweł Klim

103

II e/4

mgr Małgorzata Rząca

104

II c/4

mgr Renata Kowalko

21

II g/4

mgr inż. Elżbieta Rynkowska

208

II z/4

mgr Beata Bolek

210

III a

mgr inż. arch. Igor Balejko

112E

III b

mgr Elżbieta Zajkowska

209

III e

mgr inż. Monika Piotrowska

117

III c

mgr Dorota Cyrulik

37

III g

mgr inż. Grzegorz Pawełko

105

III h

mgr inż. Sylwia Tomkiel

19

III z

mgr Wioleta Fedorowicz

118

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top