Drukuj

1. Do 21.05.2021r. - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz rocznej nagannej ocenie zachowania.

2. Do 11.06.2021r.  - informacja o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów oraz rocznej ocenie zachowania.

3. Do 18.06.2021r., do godz. 14.00 (piątek)  -  wystawienie ocen rocznych.

4. Do 18.06.2021r. do godz.15.00 -  podania o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe oraz o powtarzanie klasy.

5. Roczne (klasyfikacyjne) posiedzenie Rady Pedagogicznej – 21.06.2021r. (poniedziałek)  godz. 15.20 (sala gimnastyczna)

6. Rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021 -  24.06.2021r. (czwartek) godz.13.00 (sala gimnastyczna)