Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Miło jest nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły Gabriela Tomaszewska i Przemysław Komar z kl. IIIz zdobyli tytuł laureata okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w bloku A w kategorii E-pomysł ekologiczny. Temat pracy laureatów: rEKOnstrukcja sposobem na ochronę bioróżnorodności biologicznej, opiekunem merytorycznym młodzieży jest Pan Tomasz Rolak.

Gratulujemy i życzymy sukcesu w etapie centralnym.

Organizatorem olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top