Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
Dzień geodety

Światowy Dzień Geodety pierwotnie ustanowiony został na dzień 5 marca przez Europejską Organizację Geodetów w 500-setną rocznicę urodzin Merkatora, jednego z najwybitniejszych kartografów. Od 2018 r. jest obchodzony globalnie 21 marca. W tym dniu szczególnie doceniamy ważną rolę geodetów w rozwoju infrastruktury i kształtowaniu przestrzeni.

Wszystko miało swój początek w starożytnym Egipcie, gdzie geodeci podzielili grunty wokół Nilu na działki w celach podatkowych. Obecnie to jeden z ważniejszych zawodów, związanych nie tylko z budownictwem, ale także innymi dziedzinami gospodarki.

Geodeci odgrywają zasadniczą rolę w zagospodarowaniu terenu, od planowania i projektowania podziałów działek, aż po inwentaryzację nowo wybudowanych obiektów. Odpowiadają oni za przygotowanie pomiarów i danych potrzebnych przy tworzeniu map, prowadzenie ewidencji gruntów oraz urządzanie terenów rolnych i leśnych. Ich praca jest także niezbędna w kopalniach, podczas prac związanych z regulacją rzek, badaniem odkształceń i przemieszczań. Geodeci znajdą zatrudnienie w urzędach, w firmach geodezyjnych, budowlanych, mogą prowadzić również własną działalność gospodarczą. Praca w geodezji jest bardzo różnorodna i każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie specjalizację.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Geodety wszystkim geodetom, absolwentom naszej szkoły, osobom, które wspierają uczniów wiedzą i doświadczeniem zawodowym, nauczycielom życzymy zdrowia, sukcesów i spełnienia marzeń.

Chętnych zapraszamy do rozwiązania quizu i sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu geodezji

https://quizizz.com/join?gc=44407458

E. Rynkowska

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top