Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

 Informujemy, że od poniedziałku, 19 października ZSB-G przechodzi na tryb kształcenia na odległość.

Od dnia 19.10.2020 r. administracja szkoły pracuje w godzinach 8.00-15.00, prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne ewentualnej wizyty.


Zdalne nauczanie będzie kontynuowane w dn. 18 - 31.01.2021 r., praktyczna nauka zawodu zostanie wznowiona od 25.01.2021 r. (po zakończeniu części praktycznej egzaminów zawodowych).

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Sutuła


 

15 grudnia 2020 roku nasza szkoła obchodzi 76. urodziny! Co roku spotykaliśmy się tego dnia na obchodach Jej Święta, tym razem nie jest to możliwe. Z tej okazji krótko przypominamy historię naszej szkoły i zapraszamy do wzięcia udziału w quizie o ZSB-G, dostępnym na Facebooku szkoły.

Po uwolnieniu Białegostoku spod okupacji, konieczna była naprawa zniszczonego przez okupantów miasta, a co za tym idzie, potrzeba było wielu budowlańców, geodetów i techników drogownictwa. Brak fachowej kadry utrudniał prowadzone prace, dlatego inż. arch. Antoni Choroszucha w 1944 roku postarał się o zezwolenie na utworzenie szkoły budowlanej. Państwowe Liceum Budowlane rozpoczęło swoją działalność 2 stycznia 1945 roku. Na początku szkoła miała tylko jedno pomieszczenie przedzielone szafami. Pierwsi technicy budownictwa opuścili jej mury w 1947 roku.

Na przestrzeni lat szkoła była kilkukrotnie reorganizowana: najpierw wyodrębniono Państwowe Liceum Drogowe, następnie powstało Technikum Budowlano-Drogowe. Od 1980 roku funkcjonuje Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych.  Patronem szkoły w 1984 r., w 40 rocznicę Jej powstania, został profesor Stefan Władysław Bryła – wybitny przedwojenny naukowiec, konstruktor i pedagog, rozstrzelany w czasie wojny przez hitlerowców.

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych wykształcił tysiące absolwentów – najwięcej techników budownictwa, geodezji i drogownictwa.  Przez te 76 lat uczniowie i nauczyciele przyczynili się do powstania wielu białostockich dróg i budowli, m.in. kościołów. Wielu z nich kontynuowało naukę na Politechnice Białostockiej. Niektórzy po ukończeniu szkoły wybrali inną drogę i z powodzeniem realizowali się w różnych dziedzinach, np. w polityce, medycynie, prawie, muzyce, teatrze, sporcie czy nawet w duszpasterstwie. Część z nich odniosła wielkie sukcesy, jak np. doradca burmistrza Nowego Jorku do spraw budownictwa, czy właściciele dużych firm budowlanych, z którymi stale współpracujemy, co pozwala uczniom rozwijać swoje umiejętności w największych przedsiębiorstwach.

Z okazji Święta naszej Szkoły życzymy Jej dalszego rozwoju w XXI wieku, a całej społeczności szkolnej satysfakcji z nauki i pracy, sukcesów i realizacji marzeń, a przede wszystkim radości z każdego dnia pobytu w jej murach.

Dorota Woińska - Żmujdzin

Sylwia Karczewska

Elżbieta Rynkowska

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top