Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 • do 18.12.2020 r. – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania;
 • do 22.01.2021 r. – informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania;
 • do 29.01.2021 r. (piątek do godz. 12.00) – wystawienie ocen klasyfikacyjnych i zachowania;
 • 29.01.2021 r., godz. 17.00 – klasyfikacyjne plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
 • 2.02.2021 r., godz. 17.00 – posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące I półrocze;
 • Od 01.02.2021 r. – rozpoczęcie II półrocza roku szkolnego 2020/2021 (zakończenie I półrocza – 29.01.2021 r.);
 • Spotkania z rodzicami – konsultacje online w godzinach 17.00 – 19.00:
  1,3.02.2021 r. – kl. I, II
  4,5.02.2021 r. – kl. III, IV.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top