Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Dyrekcja prosi o zapoznanie się ze zmianami w procedurach:

Zmiana  pkt. II.7 zał nr 1 do zarządzenia dyrektora  z  dnia 31.08.2020 r. 
pt. ”Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych 
w czasie epidemii COVID-19”

 

  1. II.7 otrzymuje brzmienie: „Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust”.
  2. Dodaje się pkt.II.7.a, b, c o treści:

7a. Na  terenie Szkoły w przestrzeniach wspólnych: korytarzach, toaletach, windach, sekretariatach, bibliotece, szatniach, pokojach specjalistów (pedagog, psycholog, doradca zawodowy), gabinetach dyrekcji, kierownika  CKZ, pokojach  nauczycielskich, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, sklepiku, gabinecie profilaktyki zdrowotnej obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

7b. W salach lekcyjnych nie obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

7c. Nauczyciel może  wymagać od  uczniów zasłonięcia ust i nosa, kiedy: uczeń podchodzi do nauczyciela, tablicy, pracuje w grupach lub nauczyciel podchodzi do uczniów.

  1. Zmiana wchodzi w życie z dniem 12.10.2020 r.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top