Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Z przyjemnością  zawiadamiam, że w konkursie organizowanym przez mediotekę języka niemieckiego przy białostockim Centrum Edukacji Nauczyciel oraz Instytut Goethego na plakat zachęcający do odwiedzenia Niemiec pod tytułem: „Das möchte ich mal sehen, hören, erleben….” (Chciałabym/chciałbym to zobaczyć, usłyszeć, przeżyć…” nasi absolwenci odnieśli sukces. Katarzyna Skowrońska oraz Maciej Raczkowski z klasy 4h zajęli II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, a Daniel Łukawski i Michał Łukianiuk z klasy IVE otrzymali wyróżnienie.

Serdeczne gratulacje

Magdalena Otto

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top