Drukuj

Zachęcamy maturzystów do samodzielnego rozwiązywania zadań typu egzaminacyjnego i wykorzystania źródeł dostępnych w sieci, w tym:

https://zdajmyrazem.pl/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

https://e-math.pl/_apx/matury.php

https://matematyka.testy.dlamaturzysty.info/

https://www.matemaks.pl/matematyka-matura-podstawowa-kurs.html

https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/matematyka/zadania-maturalne-pp

https://szaloneliczby.pl/matura/

http://matematyka.pisz.pl/strona/3548.html

https://zadania.info/d5/2

nauczyciele matematyki