Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Prosimy Rodziców i Uczniów o zapoznanie się z procedurami profilaktyki w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. Informacja skierowana do rodziców została przekazana za pośrednictwem Librusa.

 1. Obejrzyj film: https://youtu.be/9oUr5jLoBkw

2. Przeczytaj ulotkę

 Koronawirus Jak zapobiegać. Infolinia 1

rece fill 690x690

3. Informacje Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

4. Rekomendacje MEN

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top