Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Przypominamy, że do dn. 25.06.2019 r., do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. U nas możecie to uczynić już w środę 19.06, do godz. 16-ej. Pracujemy też w piątek 21.06 w godz. 8.00 - 16.00. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie wymaganych dokumentów.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top