Drukuj

14.03.2019r. gościliśmy nauczycieli szkół zawodowych z Belgii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii i Grenlandii. Szkoły te, wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku są partnerami projektu „Entrepreneurship Training Program in Education”, realizowanego  w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne. Każdy z partnerów wdraża w swoim kraju TOY model – metodę coachingu przedsiębiorczości. W ramach seminarium upowszechniającego innowacyjne metod pracy w białostockiej szkole nauczyciele odwiedzili nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSB-G w Białymstoku.