Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Zgodnie z decyzją MEN dotyczącą kalendarza roku szkolnego 2017/2018 i rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych informuję, że praktyka zawodowa uczniów kl. IIIa, IIIb, IIIe (technik budownictwa), kl. IIIz (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej), kl. IIIg, IIIh (technik geodeta) powinna być zrealizowana w terminie 04.09-15.09.2017r. Teoretyczne zajęcia dydaktyczne uczniowie w/w klas rozpoczną 18.09.2017r. zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top