Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

UWAGA ! KONKURSY!

 KONKURS NA CIEKAWE, WESOŁE HASŁO DOTYCZĄCE WASZYCH ZAWODÓW
 KONKURS PLASTYCZNY NA NAJCIEKAWSZY PLAKAT – REKLAMĘ SWOJEGO ZAWODU

Prace prosimy składać do 28 września 2018r.
do pani Moniki Piotrowskiej i pani Justyny Demianko

Konkursy są skierowane do:
• Technika budownictwa
• Technika robót wykończeniowych w budownictwie
• Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• Technika inżynierii sanitarnej

Rozstrzygnięcie konkursów podczas Dnia Budowlańca 2 października 2018r.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top