Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Maturzystów, którzy przystąpią do egzaminu poprawkowego z matematyki, zapraszamy na zajęcia powtórzeniowe, które poprowadzą nasi nauczyciele zgodnie z harmonogramem:

06.08 - M.Gładzki 10.00-11.30 s.119
10.08 - A.Karpiesiuk 12.00-13.00 s.101
13.08 - M.Sikorska 10.00-12.00 s.105
20.08 - E.Sieśkiewicz 10.00-11.30 s.37
20.08 - J.Chrapowicka 11.00-12.30 s.9

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top