Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Informujemy o terminach egzaminów porawkowych w sierpniu:

 

Lp.

Przedmiot

Data

1

matematyka

27.08.2018 r. godz. 11.00

2

dokumentacja techniczna

27.08.2018 r. godz. 11.00

3

dokumentowanie inwestycji

27.08.2018 r. godz. 11.00

4

nadzór procesu inwestycyjnego

27.08.2018 r. godz. 11.00

5

dokumentacja katastralna

27.08.2018 r. godz. 11.00

6

dokumentacja kosztorysowa i przetargowa

27.08.2018 r. godz. 11.00

7

chemia

27.08.2018 r. godz. 11.00

8

fizyka

28.08.2018 r. godz. 09.00

9

język polski

28.08.2018 r. godz. 09.00

10

technologia  murarstwa i tynkarstwa

28.08.2018 r. godz. 11.00

11

technologia zbrojarstwa i bekoniarstwa

28.08.2018 r. godz. 11.00

12

budownictwo ogólne

28.08.2018 r. godz. 11.00

13

technologia instalacji sanitarnych

28.08.2018 r. godz. 11.00

14

język niemiecki

29.08.2018 r. godz. 09.00

15

język angielski

29.08.2018 r. godz. 09.00

16

organizacja robót budowlanych

29.08.2018 r. godz. 09.00

17

kosztorysowanie  w  budownictwie

29.08.2018 r. godz. 11.00

18

prace geodezyjne i kartograficzne

29.08.2018 r. godz. 11.00

19

kataster i  gospodarka nieruchomościami

29.08.2018 r. godz. 11.00

20

geodezja  inżynieryjna

29.08.2018 r. godz. 11.00

21

organizacja robót  sanitarnych

29.08.2018 r. godz. 11.00

22

technologia montażu  systemów energetyki odnawialnej

29.08.2018 r. godz. 11.00

23

technologia instalacji sanitarnych

29.08.2018 r. godz. 11.00

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top