Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Nasza szkoła włącza się w te obchody organizując szereg różnych wydarzeń.

Systematycznie będzie przygotowywana i uaktualniana gazetka pod hasłem „W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918-2018. Drogi Polski do Niepodległości.” Jak dotąd mogliśmy oglądać materiały dotyczące Powstania Styczniowego. Kolejnym tematem będzie „Kultura w służbie Niepodległej”.

 Przez cały rok szkolny uczniowie będą mogli poznawać historię Niepodległej poprzez oglądanie filmów tematycznych, udział w przedstawieniach, przygotowywanie prezentacji multimedialnych i samodzielne tworzenie filmów dotyczących tego tematu, a także uczestnictwo w konkursach oraz poznawanie miejsc w Białymstoku związanych z walką o niepodległość.

Będziemy brali udział w wybranych wydarzeniach z miejskich obchodów 100. lecia Niepodległości. 
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/program-niepodlegla-2018-w-marcu.html

Powodem do dumy jest organizowany przez nas po raz piąty ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Nasza Niepodległa…. W stulecie odzyskania Niepodległości 1918-2018”. Do udziału, w którym serdecznie zapraszamy.

W październiku czeka nas także konferencja popularno-naukowa dla młodzieży „Drogi Polski do Niepodległości”.

Zwieńczeniem obchodów będzie uroczysty Apel upamiętniający odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

Do udziału w tych wydarzeniach zapraszamy.

Marek Żmujdzin
Robert Peciak
Dorota Woińska – Żmujdzin

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Scroll to top