Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Świetlica jest czynna 26 godzin tygodniowo:

Pon.  8.00 – 12.45
Wt.   8.00 – 13.30
Śr.    8.00 – 13.30
Czw. 8.00 – 13.30
Pt.    8.00 – 12.45

Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych oraz dydaktycznych.
Praca świetlicy w oparciu o statut i program wychowawczy szkoły ma na celu wspieranie rozwoju młodzieży i jej zainteresowań, zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej i odpowiednich warunków do nauki własnej. A także rozwijanie ich samodzielności i społecznej aktywności, wzmacnianie postaw pożądanych społecznie, promowanie zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w trakcie których realizowane są cele i zadania szkoły.

Świetlica zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną przed zajęciami lekcyjnymi jak i w trakcie, poprzez organizację zajęć doraźnych. To właśnie tu w bezpiecznym i miłym otoczeniu uczniowie mogą odpocząć, zrelaksować się, odrobić lekcje, pouczyć się, poczytać prasę.  W świetlicy funkcjonuje także Centrum Multimedialne, w którym uczniowie mogą skorzystać z komputerów do potrzeb edukacyjnych.  Istnieje tu także możliwość oglądania filmów DVD, z czego często korzystają nauczyciele w celu uatrakcyjnienia lekcji.

 Formy pracy w świetlicy szkolnej
1.   Organizacja zajęć doraźnych, opieka nad młodzieżą dojeżdżającą do szkoły.
2.   Promocja czytelnictwa poprzez prenumeratę i udostępnianie prasy codziennej, tygodników itp.
3.   Korzystanie z MCI do potrzeb edukacyjnych (komputery, skaner).
4.   Wyświetlanie filmów edukacyjnych na DVD.
5.   Zajęcia plastyczne. Przygotowywanie w ramach zajęć świetlicowych i wolontariatu elementów dekoracji i wystroju szkoły, gazetek ściennych, nauka i wyrób pocztówek, ozdób świątecznych, przygotowywanie plakatów, życzeń dla emerytowanych nauczycieli itp.  
6.  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Praca z uczniami uzdolnionymi plastycznie i muzycznie oraz fotografującymi, którzy chcą brać udział w konkursach artystycznych. Współpraca z nauczycielami przedmiotów oraz biblioteki przy organizacji konkursów.
7.  Edukacja kulturalna, organizacja wyjść do opery, teatru, kina itp.
8.  Edukacja historyczna i patriotyczna. Współpraca z nauczycielami historii przy przygotowywaniu gazetek i wystaw historycznych, organizacji konkursów itp.
9.  Edukacja prozdrowotna, proekologiczna i promocja zdrowego stylu życia, poprzez przygotowywanie gazetek, organizowanie akcji wraz z PCK i higienistką szkolną, np. honorowe krwiodawstwo, Dzień bez Papierosa itp.
10.  Pomoc w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych.
11.  Codzienne kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania młodzieży (kultura osobista, kultura słowa).
12.  Gry stolikowe – szachy.
13.  Kształtowanie otwartości i kreatywności poprzez rozmowy indywidualne, dyskusje, luźne wypowiedzi.
14.  Współpraca z pedagogiem szkolnym – realizacja programów „Szkoła bez Przemocy”, „Stres pod kontrolą”.
15.  WOLONTARIAT. Zachęcanie młodzieży do aktywnej działalności społecznej.

 W ramach zajęć pozalekcyjnych świetlica proponuje uczniom działalność w Wolontariacie.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top