Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

 Informujemy, że od poniedziałku, 19 października ZSB-G przechodzi na tryb kształcenia na odległość.

Od dnia 19.10.2020 r. administracja szkoły pracuje w godzinach 8.00-15.00, prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne ewentualnej wizyty.


Zdalne nauczanie będzie kontynuowane w dn. 18.01 - 14.03.2021 r., praktyczna nauka zawodu zostanie wznowiona od 25.01.2021 r. (po zakończeniu części praktycznej egzaminów zawodowych).

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Sutuła


HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH od 1.02.2021 r. do 14.03.2021 r.


 

Trójka tegorocznych maturzystów pokazała, że w wakacje też można odnosić sukcesy. Ada Gierałtowska, Alicja Puchalska i Łukasz Radziewicz zdobyli zespołowo 3. miejsce w Polsce. Ada indywidualnie zajęła 4 miejsce i została finalistką olimpiady, zdobywając tym samym indeks na uczelnie geodezyjne.

Chociaż nie tak dawno jeszcze rozwiązywali zadania maturalne, to o zawodzie geodety nie zapomnieli i 4 lipca w bardzo pięknym stylu reprezentowali naszą szkołę na XLII Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficzne. Alicja znalazła się w pierwszej 15 najlepszych uczniów, uplasowała się tuż za finalistami i tylko kilku punktów zabrakło do uzyskania tytułu finalisty.

Tegoroczna olimpiada miała inny przebieg, niż w latach poprzednich. W pięciu miejscach w Polsce przeprowadzono tylko etap międzyszkolny składający się z 80 zadań testowych i 4 zadań tekstowych, nie odbyły się zadania terenowe i część ustna. Na oficjalne wyniki trzeba było trochę poczekać, a nagrody w imieniu organizatorów wręczyła Pani Dyrektor Małgorzata Sutuła.

Gratulujemy bardzo dobrych wyników i życzymy wielu sukcesów na studiach.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top