Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Niestety dom rodzinny naszej uczennicy Patrycji Krassowskiej z kl. 1G spłonął. Tragedia ta miała miejsce dnia 07.10.2017r. w miejscowości Krasowo Wólka. Dom nie był ubezpieczony.

 

Państwo Krassowscy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a dodatkowo jedno z rodziców Patrycji ma poważne problemy ze zdrowiem.

Dużym wsparciem rodzinę otoczył Wójt Gminy Piekuty Nowe. Z pomocą komitetu społecznego zostały zgromadzone materiały na odbudowę domu
w stanie surowym. Brakuje niestety środków materialnych na jego wykończenie.

Ośmielamy się prosić Państwa o wsparcie finansowe podjętej inicjatywy. Gmina Piekuty Nowe podjęła się koordynacji zgromadzenia środków finansowych, rzeczowych i daleko idącej pomocy w budowie domu.

Założony w tym celu komitet społeczny zarejestrowany w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji uruchomił konto bankowe w SBR Oddział w Nowych Piekutach, na które osoby i instytucje, chcące pomóc, mogą wpłacać darowiznę:

nr konta do wpłat: 24 8769 0002 1922 2000 0010

z dopiskiem: ,,Darowizna dla rodziny poszkodowanej w pożarze we wsi Krasowo – Wólka”.

Szczegółowych informacji udziela Pan Marek Kaczyński - Wójt Gminy
tel. 86 4761 520 lub 604618454.

Serdecznie dziękujemy wszelką za pomoc

Dyrektor ZSB-G

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowano-Geodezyjnych informuje, że inspektorem ochrony danych od dnia 25 maja 2018 r. jest Pani Aleksandra Kulikowska, tel. 735 122 233

Scroll to top