Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
Zapraszam do pomocy w przeprowadzeniu ogólnopolskiej zbiórki żywności, która odbędzie się 4-5 października. Będziemy zbierać żywność w sklepie PSS Wygoda. Pomagamy podopiecznym Stowarzyszenia Kontakt Miast Białystok - Eindhoven. Zapisy chętnych w Klubie/świetlicy.
Dorota Woińska - Żmujdzin 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top