Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

WŁADZE UKS „BUDOWLANKA”

Skład Zarządu

1. Robert Chyży               -  prezes UKS „Budowlanka”
2. Bogdan Rudziński         -  sekretarz UKS „Budowlanka”
3. Robert Peciak               -  członek zarządu
4. Jarosław Nowiczkow      -  członek zarządu

 Skład Komisji Rewizyjnej

1. Urszula Malczyńska    - przewodniczący
2. Piotr Grzybko            - sekretarz
3. Paweł Klim    - członek

 Osoby odpowiedzialne za reprezentowanie Klubu

1. Robert Chyży
2. Robert Peciak

Kontakt: Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka”, 15-029 Białystok, ul. Słonimska 47/1,
tel. 85 7408138, kom. 691655282 – Robert Chyży


 

10 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w sali 37 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS "Budowlanka". Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Klubu. Poniżej porządek zebrania.

Porządek Walnego Zebrania UKS „Budowlanka”

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Powołanie przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności UKS „Budowlanka” za okres XI 2017 – V 2019.
 5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Wniosek o rozwiązanie UKS „Budowlanka”.
 9. Zamknięcie zebrania.

Robert Chyży

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top