Drukuj

Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych, organizując Tydzień dla Niepodległej, włączył się w uroczyste obchody 100-nej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W ramach Tygodnia odbywają się prelekcje, filmy, pokazy, lekcje historii poświęcone temu wydarzeniu. Młodzież mogła wziąć udział w konkursie szkolnym – „Nasi najbliżsi dla niepodległej w 100-lecie odzyskania niepodległości” – opisując dzieje swoich przodków, przynosząc pamiątki rodzinne.

 Na korytarzach można oglądać wystawy pod wspólnym hasłem „Przystanek dla Niepodległej”. Jest to czas, aby zatrzymać się i docenić wolność, którą mamy, poznać ojców niepodległości, ich biografie i zasługi dla Polski. W bibliotece wyłożone są książki o tematyce niepodległościowej, ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku i Białostocczyzny. Na bloku sportowym podziwiać można także wystawę prac nagrodzonych w 5 Konkursie POLSKA... NASZA NIEPDLEGŁA.

5 listopada odbyła się Gala finałowa tego konkursu, na której gościliśmy nagrodzonych uczniów, ich rodziców i nauczycieli - w sumie 160 osób z całej Polski. Tego dnia rano młodzież uczestniczyła w Konferencji popularno-naukowej, której tematem głównym była niepodległość ziemi białostockiej.

Ukoronowaniem całego tygodnia był uroczysty apel połączony ze wspólnym odśpiewaniem hymnu. W tym dniu wszyscy przypięliśmy kotyliony i kokardy do odświętnych strojów lub byliśmy ubrani się w barwy narodowe.

W naszym mieście i całym kraju odbywają się imprezy dla uczczenia Święta Niepodległości. Warto zainteresować się, jakie uroczystości zostały zaplanowane na  11 listopada w Twojej miejscowości. Ciekawą inicjatywą, w której każdy powinien wziąć udział, jest wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego przez wszystkich Polaków o godzinie 12.00.