Drukuj

Znamy już laureatów V Konkursu Historycznego „Polska… Nasza Niepodległa. W Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918 - 2018”.  

Komisja Główna pod przewodnictwem pana Roberta Chyżego – zastępcy dyrektora ZSBG ustaliła, co następuje. Do 5 Konkursu Historycznego „Polska ... Nasza Niepodległa” zgłosiło się łącznie 1806 uczestników (525 osób do testu wiedzy i 1281 osób w pozostałych kategoriach) ze 144 placówek oświatowych: (2 przedszkola, 82 szkoły podstawowe, 60 szkół ponadgimnazjalnych),

m.in. z Białegostoku, Rzeszowa, Krakowa, Płocka, Przasnysza, Lublina, Łomży, Łodzi, Bydgoszczy, Włocławka, Warszawy, Gdańska, Dębicy, Marek, Szymanowa, Koluszek, Korsze, Bielska Podlaskiego, Skierniewic, Stalowej Woli, Janowa Podlaskiego, Jarocina, Biłgoraju, Rypina, Nowej Rudy, Słupska, Grudziądza, Ełku, Kobyłki, Justynowa, Tarnowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Tykocina, Wielkiego Podlesia, Lubicza Górnego, Zabrza oraz innych miejscowości.

Do etapu finałowego przysłano prawie 400 prac wykonanych przez 441 uczniów ze 122 szkół.

  1. praca plastyczna (rysunek, plakat, portret) - 166 prac
  2. prezentacja multimedialna/ film  - 69 prezentacji + 19 filmów
  3. album/folder/ kolaż zdjęć/ grafika komputerowa – 40 prac
  4. finałowy test wiedzy – zakwalifikowano 51 uczniów (ze względu na wysoki poziom, ze 104 nadesłanych testów szkolnych, do testu finałowego zakwalifikowano te osoby, które w pierwszym teście uzyskały wynik powyżej 60%). Test finałowy na e-learningowej platformie Moodle rozwiązało ostatecznie 45 uczestników.

Po przeprowadzeniu oceny nadesłanych prac Komisja Główna ustaliła wyniki.

LIsta nagrodzonych uczniów