Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

logo pl alternatywny

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Program Wieloletni „Niepodległa”   https://niepodlegla.gov.pl/

V edycję Konkursu Historycznego "Polska... Nasza Niepodległa" pod hasłem „W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1918-2018” Patronatem objęli:

*  Patronaty Honorowe:

- Prezydent Miasta Białegostoku       http://www.bialystok.pl/
- Narodowy Instytut Dziedzictwa       http://www.nid.pl/pl/  
- Narodowe Centrum Kultury      http://www.nck.pl/
- Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku,       http://ipn.gov.pl/kontakty/oddzialy-ipn-i-oddzialowe-kszpnp/bialystok
- Polska Fundacja Narodowa   http://pfn.org.pl/
- Muzeum Historii Polski w Warszawie,    http://www.muzhp.pl/
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku,     http://www.muzeum.bialystok.pl/
- Solidarność Oświatowa w Białymstoku          http://solidarnosc.bialystok.pl/
- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna    http://www.podlaskieit.pl/
- Instytut Kronenberga     http://instytutkronenberga.pl/

*   Partner Finansowy:  
   
-  SKOK  Chmielewskiego w Lublinie, https://www.skokchmielewskiego.pl/

*  Patronat Edukacyjny:
- Wydawnictwo NOWA ERA    http://www.nowaera.pl/

*  Patronat Medialny
- ogólnopolska telewizja TVP "HISTORIA"   http://historia.tvp.pl/
- TVP3 Białystok     http://www.tvp.pl/bialystok
- Polskie Radio Białystok    http://www.radio.bialystok.pl/
- portal historyczny Dzieje.pl     http://dzieje.pl/
- portal zabytek.pl     https://zabytek.pl/pl
- Sieć Kin "HELIOS"    http://www.helios.pl/26,Bialystok/StronaGlowna/

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top