Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

23 września wraz z Politechniką Białostocką zapraszamy na Białostocki Salon Maturzystów

 W programie spotkań m.in.:

  • Prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich na rok 2023/2024 z udziałem przedstawicieli uczelni;
  • Wszystko o maturze 2023 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych – spotkania ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami i nauczycielami na temat deklaracji maturalnych, terminów i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych.

ZMIANY W MATURZE, do której w maju 2023 przystąpią absolwenci liceów, będą głównym tematem spotkań podczas tegorocznego Salonu Maturzystów Perspektywy 2022. Eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych omówią jej zasady ogólne oraz te, które dotyczą przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Nie zapomnimy naturalnie o uczniach techników, którzy kończą o rok dłuższy cykl kształcenia, zatem zdawać będą egzaminy oparte  na dotychczasowej podstawie programowej.

W ramach części targowej przedstawione zostaną oferty uczelni i szczegółowe wymogi rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024. Nie zabraknie poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek studiów i uczelnię.

Uczestnicy Salonu odbiorą też od „Perspektyw” gratisowo publikację, która od ponad 30 lat pomaga kandydatom w wyborze kierunku studiów i uczelni, czyli „Informator dla Maturzystów 2023” – aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom.

Program:

https://salonmaturzystow.pl/2022/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=198

Zapraszam doradca zawodowy Aneta Paszkowska

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top